PAPPRET BLIR LEVANDE

Barnen utforskar fiskar i mötet med projektorn och papper. Pappret blir levande och bjuder in till en spännande upplevelse där barnen får möjlighet att utforska och diskutera tillsammans. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. (Lpfö98/16) ​​​ ​

SLÄCKA SIFFROR

Idag startar vi brandveckan och en utav aktiviteterna som vi gjorde tillsammans med barnen var att dom fick ”släcka eld siffran”. Varje barn fick i uppdrag att hitta en siffra som vi sökte efter, efter ha hittat den skulle dom släcka elden på den siffran. Med denna aktivitet så introducera vi siffror där barnen får … Mer SLÄCKA SIFFROR

MATEMATIK I NATUREN

Tärnings uppdraget. Ute i skogen så tog vi med oss tärnings uppdraget. Genom att räkna med naturmaterial, turas barnen om att slå med tärningen, för varje siffra finns det en övning. ”Exempel hämta 3 blad i olika former. ”. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Med denna aktivitet så utveckla barnen förståelsen för matematiken genom antal, längd, mängd, sortera men även … Mer MATEMATIK I NATUREN

REGNBÅGS EXPERIMENT 

Regnbågs experiment.Ett experiment tips som jag gjorde med barnen förra terminen är Regnbågs experimentet detta är ett super roligt experiment där barnen får undersöka hur färgerna tar sig över varje glas samt hur vissa färger uppstår.  Till experimentet behöver man  7 muggar/glas Hushålls papper som man lägger över varje glas.  Varannat glas ska vara vatten … Mer REGNBÅGS EXPERIMENT 

MOTSATSORD

Motsatsord memory.Med materialet så utvecklas och stimuleras barnens språk men även öka begreppsbildning. Tanken är att barnen på ett spännande, roligt och lärorikt sätt ska försöka hitta de ord som är motsatsen till varandra.  Med ett konkret material så fångas barnens intresse mycket enklare och gör att det både blir roligare och enklare att förstå … Mer MOTSATSORD

BOKSTAVSRIM

Bokstavsrim.Utifrån barnens stora intresse kring bokstäver och skriftspråk så har jag gjort bokstavs ramsor för att utveckla och stimulera barnens språk men även öka begreppsbildning. Tanken är att barnen på ett spännande, roligt och lärorikt sätt får fiska upp de olika bokstäver med rim och ramsor. Med ett konkret material så fångas barnens intresse mycket … Mer BOKSTAVSRIM

PROJEKT VULKAN DEL 2

PROJEKT.Vulkan experiment med sand. Här är en annan variant på vulkan experiment som vi gjorde med sand. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.  Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.  Med ett temainriktat arbetssätt kan … Mer PROJEKT VULKAN DEL 2

PROJEKT VULKAN

PROJEKT.Vulkan experiment med trolldeg. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper.  Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.  Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lpfö98-16 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ RECEPT  Sand/trolldeg/snö 💠 1 st … Mer PROJEKT VULKAN

MATEMATISKA FORMER MED DEG

Idag utforskade vi matematiska former med deg. Vi diskuterade dom olika formerna, färgerna och provade göra formerna i olika storlekar. Förutom att vi också lärde oss begreppen för dom olika formerna så tränades även finmotoriken. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper … Mer MATEMATISKA FORMER MED DEG

SPRÅK HÖRNA

Språk hörna.Här kan barnen stimulera sitt intresse för den skriftspråkliga världen med material som uppmuntra barnens nyfikenhet kring ord och bokstäver. Barnen kan ljuds och bygga ord med hjälp utav lock, matcha bokstäver med varandra, utveckla sitt skrivande och även utveckla sitt intresse kring TAKK. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  Alfabetet med TAKK hittar ni här. https://media.spreadthesign.com/files/children/1.abc.pdf Det mindre … Mer SPRÅK HÖRNA

ABC MED LÄRPLATTA 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Utifrån våra barns stora intresse kring bokstäver så använder vi oss utav lärplatta som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten där barnen på ett roligt sätt stimulera sin språkutveckling och upp­muntra barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Här använder vi oss utav en … Mer ABC MED LÄRPLATTA 

BOKSTAVSLÅDAN

BOKSTAVSLÅDAN. Utifrån barnens stora intresse kring bokstäver och skriftspråk så har jag skapat en bokstavslåda för att utveckla och stimulera barnens språk men även öka begreppsbildning. Tanken är att på ett spännande, roligt och lärorikt sätt introducera de olika bokstäver.  Med ett konkret material så fångas barnens intresse mycket enklare och gör att det både … Mer BOKSTAVSLÅDAN