11.Reflektionskultur

11.Reflektionskultur

  REFLEKTERANDET I FÖRSKOLAN -EN LÄRANDE PROCESS Vad kan reflektion betyda? Hur reflekterar vi? Hur använder vi den här värdefulla men ibland knappa tiden? Hur blir reflektionen en lärande process? Jag heter Maria Elbrand (instagram: @denforundrade). Jag är förskollärare och arbetar i barngrupp med 1-2 åringar på en förskola i Södertälje. Jag har även ett uppdrag [...]

10. Undervisning med de yngsta

10. Undervisning med de yngsta

  Presentation Sara Krokström, Förskollärare och Utvecklingspedagog Vaxholms Stads förskolor. Jag arbetar för och med förskolans yngsta barn och har en stark övertygelse om att små barn kan göra stora saker, om vi vuxna bara låter dem prova. Jag brinner för att skapa spännande möjligheter till lärande och utforskande för barnen samt möjliggöra barnens självständighet. [...]

9. Demokrati

9. Demokrati

Presentation Mitt namn är Martina Lundström. Jag är pedagogista, pedagogisk rådgivare och författare till böckerna ”Det synliga barnet” och ”Den synliga förskolan”. Det jag brinner mest för är frågor som rör demokrati och då framförallt barns rättigheter och jämlikhet i relation till oss vuxna. Demokrati i förskolan handlar om just alla människors lika värde och [...]

8. Utomhuspedagogik

8. Utomhuspedagogik

Presentation  Jag heter Anki Sandelin och jag är lärare inom småbarnspedagogik med inriktining på utomhuspedagogik. Jag jobbar med 3-5 åringar på friluftsavdelningen Skogsnissarna och vår verksamhet sker utomhus i vår kåta, i närmiljön eller i skogen. Ibland går vi på tur lite längre bort, ibland samarbetar vi med skolan intill, men vi är i princip [...]

7. Flerspråkighet

7. Flerspråkighet

' Presentation Vi är två förskollärare som heter Monica och Maria. Monica har arbetat i 22 år, de senaste 16 åren har Monica arbetat i socioekonomiskt utsatta områden. Maria har 14 års erfarenhet av yrket och har bara arbetat i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har de senaste 5 åren arbetat tillsammans på en avdelning med [...]

6. Digitalisering

6. Digitalisering

  Presentation Mitt namn är Susanne Kjällander och jag är legitimerad grundskollärare och har jobbat drygt 7 år som klasslärare på låg- och mellanstadiet. Jag disputerade 2011 och de senaste 15 åren har jag jobbat som forskare och lektor på Lärarhögskolan och på Stockholms Universitet. Vilket ämne brinner du för? Barns lärande i förskola och [...]

5. Rörelseglädje

5. Rörelseglädje

  Presentation Mitt namn är Sandra Nyman och jag arbetar med de allra yngsta barnen på Rindö förskola. Rörelse i förskolan och rörelse överhuvudtaget hela livet är de frågor jag brinner lite extra för. Jag driver kontot @livochrorelse på Instagram där jag delar med mig av inspiration, fakta och forskning kring just rörelse hela livet [...]