Om

 

Hej och välkomna till Pedagog Inspiration.
Mitt namn är Nea Elyoussoufi. Jag arbetar som Pedagogista på förskolor i Stockholmsområdet och håller workshop för pedagoger. Jag driver även kontot Pedagog.inspiration på Instagram där jag delar med sig av mitt pedagogiska arbete med intentionen att inspirera pedagoger runt om i Sverige. Syftet är att inspirationen pedagogerna tar del av sedan ska gynna barnen i förskolan.

Jag har även släpp en ny boken som heter Digitalitet i förskolan.

img_7210-1
Kort om boken:

Hur kan vi arbeta med och införliva digitala verktyg som en naturlig del i barnens vardag – i meningsfulla sammanhang?

I dag föds barn in i en digital värld som är präglad av olika sorters digital teknik och ett ständigt informationsflöde. Det ställer nya krav på dig som arbetar som pedagog i förskolan.

Förhoppningen med boken är att jämna ut de kompetensklyftor som finns gällande pedagogers digitala färdigheter och ge stöd i digitaliseringsarbetet.
Första delen av boken inleds med ett resonemang kring digitalitet, adekvat digital kompetens och barns integritet samt pedagogernas roll, det kollegiala lärandet och pedagogisk dokumentation.
I bokens andra del får du ta del av konkreta exempel på aktiviteter och arbetssätt som skapar förutsättningar för att främja barns lärande med stöd av digitala verktyg.
Bokens tredje och avslutande del innehåller steg-för-steg-anvisningar till hur du använder de olika apparna.

Boken finns att beställa HÄR

Här på bloggen kommer jag bland annat att dela med mig av mitt arbete, tips och inspiration och även material som jag själv har skapat.
Har ni frågor, tips eller intresserad av samarbeten kan ni kontakta mig här.

Copyright:

Det är jätte kul att ni tycker om mitt material och blir inspirerade. Och självklart får ni gärna låna idéerna eller mina foton om ni anger källan. Samma gäller materialet, länka alltid till bloggen eller på pedagog.inspiration på instagram om ni delar materialet.

Material som jag producerat får ej säljas vidare utan endast användas för ideellt bruk.

Tack och välkommen! // Nea