SLÄCKA SIFFROR

SLÄCKA SIFFROR

Idag startar vi brandveckan och en utav aktiviteterna som vi gjorde tillsammans med barnen var att dom fick "släcka eld siffran". Varje barn fick i uppdrag att hitta en siffra som vi sökte efter, efter ha hittat den skulle dom släcka elden på den siffran. Med denna aktivitet så introducera vi siffror där barnen får [...]

MATEMATIK I NATUREN

MATEMATIK I NATUREN

Tärnings uppdraget. Ute i skogen så tog vi med oss tärnings uppdraget. Genom att räkna med naturmaterial, turas barnen om att slå med tärningen, för varje siffra finns det en övning. "Exempel hämta 3 blad i olika former. ". ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Med denna aktivitet så utveckla barnen förståelsen för matematiken genom antal, längd, mängd, sortera men även [...]

MATEMATISKA FORMER MED DEG

MATEMATISKA FORMER MED DEG

Idag utforskade vi matematiska former med deg. Vi diskuterade dom olika formerna, färgerna och provade göra formerna i olika storlekar. Förutom att vi också lärde oss begreppen för dom olika formerna så tränades även finmotoriken. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper [...]