13. Drama och digitalitet

13. Drama och digitalitet

  Presentation Vi är Sara och Linda, två förskollärare som älskar att kombinera det estetiska med det digitala i undervisningen. Vi spelar gärna teater med och för barnen och det har under åren utvecklats till ett arbetssätt vi använder i vår undervisning. På Instagram, Facebook och youtube delar vi med oss av vårt arbetssätt och [...]

12. Lärmiljö

12. Lärmiljö

  Presentation Mitt namn är My J Swahn och jag arbetar för närvarande som pedagogisk utvecklingschef. Det är ett roligt och utmanande arbete där jag dagligen får användning av de erfarenheter som mina tidigare arbeten som ateljérista och förskolechef har gett mig. Vilka ämnen brinner du för? Jag vill fortsätta vara nyfiken på pedagogik i [...]

11.Reflektionskultur

11.Reflektionskultur

  REFLEKTERANDET I FÖRSKOLAN -EN LÄRANDE PROCESS Vad kan reflektion betyda? Hur reflekterar vi? Hur använder vi den här värdefulla men ibland knappa tiden? Hur blir reflektionen en lärande process? Jag heter Maria Elbrand (instagram: @denforundrade). Jag är förskollärare och arbetar i barngrupp med 1-2 åringar på en förskola i Södertälje. Jag har även ett uppdrag [...]

10. Undervisning med de yngsta

10. Undervisning med de yngsta

  Presentation Sara Krokström, Förskollärare och Utvecklingspedagog Vaxholms Stads förskolor. Jag arbetar för och med förskolans yngsta barn och har en stark övertygelse om att små barn kan göra stora saker, om vi vuxna bara låter dem prova. Jag brinner för att skapa spännande möjligheter till lärande och utforskande för barnen samt möjliggöra barnens självständighet. [...]

9. Demokrati

9. Demokrati

Presentation Mitt namn är Martina Lundström. Jag är pedagogista, pedagogisk rådgivare och författare till böckerna ”Det synliga barnet” och ”Den synliga förskolan”. Det jag brinner mest för är frågor som rör demokrati och då framförallt barns rättigheter och jämlikhet i relation till oss vuxna. Demokrati i förskolan handlar om just alla människors lika värde och [...]

8. Utomhuspedagogik

8. Utomhuspedagogik

Presentation  Jag heter Anki Sandelin och jag är lärare inom småbarnspedagogik med inriktining på utomhuspedagogik. Jag jobbar med 3-5 åringar på friluftsavdelningen Skogsnissarna och vår verksamhet sker utomhus i vår kåta, i närmiljön eller i skogen. Ibland går vi på tur lite längre bort, ibland samarbetar vi med skolan intill, men vi är i princip [...]

7. Flerspråkighet

7. Flerspråkighet

' Presentation Vi är två förskollärare som heter Monica och Maria. Monica har arbetat i 22 år, de senaste 16 åren har Monica arbetat i socioekonomiskt utsatta områden. Maria har 14 års erfarenhet av yrket och har bara arbetat i socioekonomiskt utsatta områden. Vi har de senaste 5 åren arbetat tillsammans på en avdelning med [...]